บริการระบบประกันสินค้าผ่าน QR Code ค้นหาใบรับประกันง่าย สะดวก ประหยัด ลดขั้นตอน เพิ่มความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ยกระดับการบริการของ Brand


ลดต้นทุน ลดเวลา และขั้นตอนเก็บข้อมูลจากใบรับประกันแบบกระดาษ มาอยู่ในรูปแบบดิจิตอล
ลูกค้าหมดปัญหาที่ต้องเก็บบัตรรับประกันกระดาษแบบเดิม
•  ฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์ตรวจสอบได้ง่าย และนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดต่อได้
•  กำหนดแบบฟอร์ม เก็บข้อมูลได้ตามต้องการ
•  เพิ่มประสบการณ์บริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
•  ต่อยอดสู่การทำการตลาด เช่น สะสมแต้ม แลกของรางวัล
•  สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำและแนะนำบอกต่อ
QR Code แบบสแกนได้แค่ครั้งเดียว ปลอดภัย

ใบรับประกัน    ตัวอย่างวิดีโอดาวน์โหลดแอพฯ
และทดลองสมัครสมาชิก WiNG

คู่มือการติดตั้ง »

WiNG Connect For User
WiNG Connect
download app iOS download app Android
WiNG Store For Shop
WiNG Store
download app iOS download app Android