หน้าหลักระบบรับประกันสินค้า ❯ ระบบบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการ ลูกค้าลงทะเบียนรับประกัน
    ดูรายการลงทะเบียน
แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อลูกค้าลงทะเบียน
ดูรายการลงทะเบียนจากวันที่ เวลา การส่งข้อมูล หรือจากรายชื่อสินค้า
Filter หรือค้นหาข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลสินค้า ชื่อลูกค้า เบอร์โทร
แสดงสัญลักษณ์สถานะการอนุมัติ
Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
ตรวจสอบใบเสร็จ
ดูรูปใบเสร็จและรายละเอียดที่ลูกค้ากรอก
รองรับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การรับประกัน
ระบบบริหารจัดการ ลูกค้าเคลมสินค้า
    ดูรายการเคลมสินค้า
แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อลูกค้าแจ้งเคลมสินค้า
ดูรายการที่ลูกค้าแจ้งเคลมสินค้าจากวันที่ เวลา
Filter หรือค้นหาข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลสินค้า ชื่อลูกค้า เบอร์โทร
ติดตามสถานะการดำเนินการ
Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
สถานะการดำเนินการ
ดูรายละเอียดและรูปภาพที่ลูกค้าส่งเคลมสินค้า
ตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน
ปรับสถานะและบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนการทำงาน
รายงานสถิติการใช้งาน
   
Report รายเดือน/รายวัน
Report การลงทะเบียน/เคลม
เลือกกรองดูข้อมูลตามที่สนใจ
Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel