หน้าหลัก ❯ ระบบรับประกันสินค้า

บริการระบบประกันสินค้า ค้นหาใบรับประกันง่าย สะดวก ประหยัด ลดขั้นตอน เพิ่มความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ยกระดับการบริการของ Brand
ลดต้นทุน ลดเวลา และขั้นตอนเก็บข้อมูลจากใบรับประกันแบบกระดาษ มาอยู่ในรูปแบบดิจิตอล
ลูกค้าหมดปัญหาที่ต้องเก็บบัตรรับประกันกระดาษแบบเดิม
•  ฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์บนระบบคลาวด์ มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ง่าย นำไปวิเคราะห์ทางการตลาดต่อได้
•  สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำและแนะนำบอกต่อ

ใบรับประกัน
เลือกใช้งานได้จากหลายช่องทาง
- ใช้งานผ่านแอพ WiNG Connect (iOS / Android)
- ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของคุณเอง
- สแกน QR Code
- ลิงก์เชื่อมต่อจาก Line, Facebook, Email และ Social ต่างๆ
- ลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์ IoT (Arduino หรือพัฒนาตาม SDK ต่างๆ)
สแกน QR Code รับประกัน รับประกันผ่านเว็บไซต์ รับประกันผ่านไลน์ รับประกันผ่านแอพ
       
ส่วนของลูกค้า (User Interface)
line
ระบบรับประกัน line ลงทะเบียนรับประกัน ตรวจสอบการรับประกัน เคลมสินค้า
1
การลงทะเบียนรับประกัน
แบบฟอร์มลงทะเบียนรับประกัน ปรับได้ตาม Brand ของคุณ
สามารถดึงข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูลได้
รองรับ Social Login หรือ OTP เบอร์โทร
แนบรูปใบเสร็จได้
มี reCaptcha ป้องกันสแปม
2
ตรวจสอบการรับประกัน
สามารถตรวจสอบโดยกรอกรหัสสินค้า และเบอร์โทร
แสดงประวัติการลงทะเบียนพร้อมรายละเอียด
ใช้ QR Code ในการตรวจสอบ
3
เคลมสินค้า
ระบบรับเรื่อง และตรวจสอบการรับประกัน
ติดตามสถานะการดำเนินการ และการแจ้งเตือน
แนบรูปสินค้าที่เคลมได้
ประเมินความพึงพอใจ
*** หมายถึง ส่วนที่สามารถปรับแต่งดีไซน์ได้ตามรูปแบบ Brand ของคุณ (สังเกตได้จากส่วนที่อยู่บนพื้นสีขาว)
เช่น หน้าล็อกอินสามารถปรับดีไซต์และเลือก Platform ในการยืนยันตัวตนได้, หน้าจอแสดงปุ่มลงทะเบียน/เคลม คุณสามารถนำลิงก์สำหรับเข้าสู่ระบบไปใส่ในส่วนใดของเว็บไซต์ก็ได้

ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Back Office)
ดูข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนรับประกัน
ดูข้อมูลสินค้าที่ลงทะเบียน / เคลม
ติดตามสถานะการดำเนินการ และการแจ้งเตือน
รายงานสถิติการใช้งาน รายเดือน/รายวัน เลือกกรองดูข้อมูลตามที่สนใจ และส่งออกข้อมูล excel Export
Advance สามารถต่อยอดสู่ระบบทางการตลาดหรือบริการอื่นๆ ได้ เช่น ระบบสะสมแต้ม เร่งยอดขาย, ระบบ Notification แจ้งเตือนบริการ, ระบบ Broadcast ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก
ตัวอย่างลูกค้าของเรา
QR Code รับประกันสินค้า
สร้าง QR Code สำหรับแปะที่สินค้าของคุณ
ให้ลูกค้าสแกนเพื่อลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ หรือ Line ค้นหาใบรับประกันง่าย สะดวก เพิ่มความมั่นใจและส่งเสริมความน่าเชื่อถือในการซื้อสินค้า

สแกน QR Code