หน้าหลัก > ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัท ทูลส์ เดอะ มูน จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์ TEH (ทีอีเอช) ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับกรณีที่ความบกพร่องจากการผลิต จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าอะไหล่ ภายในระยะเวลา 12 เดือน

2. การรับประกันจะมีผลหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ▼

3. ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้
 3.1 ชื่อลูกค้า
 3.2 ชื่อบริษัท (กรณีที่ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
 3.3 เบอร์โทรศัพท์
 3.4 ที่อยู่
 3.5 วันที่ซื้อสินค้า
 3.6 รุ่นของสินค้า และ หมายเลขเครื่อง
 3.7 ใบเสร็จการชำระเงิน หรือ ใบกำกับภาษี ที่ซื้อจากร้านค้า

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

5. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 5.1 การซ่อม ถอด ดัดแปลง โดยบุคคลภายนอกของทางบริษัทฯ หรือ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ
 5.2 การดัดแปลงเพิ่ม หรือ ลดอะไหล่ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้
 5.3 อุบัติเหตุจากความประมาท ตกหล่น ภัยธรรมชาติ ความชื้น สนิม
 5.4 การใช้งานผิดประเภท นอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน
 5.5 การใช้งานเกินกำลังไฟฟ้าที่กำหนด หรือ ใช้งานแรงดันต่างจากที่ระบุไว้ รวมถึงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
 5.6 ชิ้นส่วนสึกหรอจากการใช้งานปกติ เช่น แปรงถ่าน สายไฟ ปลั๊ก หัวจับดอกสว่าน
 5.7 มีการแก้ไข / ดัดแปลงหมายเลขเครื่อง หรือ สูญหาย
 5.8 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

6. กรณีที่ต้องการใช้สิทธิการรับประกัน โปรดส่งเครื่องในสภาพเดิม โดยไม่ถอดชิ้นส่วนต่างๆ มาที่ศูนย์ทีอีเอชไทยแลนด์ตามที่ระบุไว้ การอนุมัติการรับประกันจะอยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริการหลังการขาย

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อรับสิทธิ์การรับประกัน
ประเภทลูกค้า *
   
ข้อมูลลงทะเบียน
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
จังหวัด *
เขต / อำเภอ *
แขวง / ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
ข้อมูลสินค้า
เอกสารใบเสร็จ
วันที่ซื้อ *
แนบรูปถ่ายใบเสร็จ * ไฟล์ .jpg, .png, .jpeg, .pdf
ใช้ในกรณีใบเสร็จยาวเกิน 1 รูป