WiNG Connect
ซ่อมระบบไฟฟ้า
งานซ่อมระบบไฟฟ้า จุดละ 500 บาท
บริการของร้าน
ติดตั้งโคมไฟ
เปลี่ยนปลั๊ก
เบรกเกอร์ตัด
สมัครเป็นพาร์ทเนอร์บริการเปลี่ยนโคมไฟกับแอพ WiNG ติดต่อ
1. ช่างจะต้องเป็นคนไทย ไม่มีประวัติอาชญากรรม
2. จบสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประกาศนียบัตรรองรับ